Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Ανακλήσεις αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΔΕ1 ΕΒΠ λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας