Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19