Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Ανάκληση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας