Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Β’ φάση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. / εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057