Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (82ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσηςΤομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων