Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

15-06-18 Yποβολή αιτήσεων αποφοίτων μαθητείας ΕΠΑΛ για το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης (Δελτίο τύπου ΥΠΠΕΘ)