Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ρυθμιση Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών και Ομάδες Σχολείων - Ανακοινοποίηση (στις αναθέσεις του μαθήματος "Τεχνολογία" του γυμνασίου)