Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στην Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ - εκπαιδευτών ΔΙΕΚ σε θέματα Μαθητείας (Δελτίο τύπου ΥΠΠΕΘ)