Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ΦΕΚ1890 τΒ' /24-5-2018