Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 20/31.05.2018