Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2017-2018