Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/22.05.2018. Πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών Τοποθετήσεων.