Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018