Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ