Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DAS(+) ΤΟ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ