Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018