Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Κατάθεση Προσφοράς για αγορά αθλητικού υλικού

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ), δια μέσω της
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τον παρακάτω αθλητικό
εξοπλισμό για τις ανάγκες τέλεσης των σχολικών αγώνων.