Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ