Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.