Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίου για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου