Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ανωγείων «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες»