Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ