Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018