Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 349 ΑΚΟΜΑ