Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου)