Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ