Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ