Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων ΥΕ Επιμελητών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων