Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Πρόταση τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις με τη διαδικασία της ρύθμισης υπεραριθμίας και υποβολή Δηλώσεων προτίμησης οργανικών κενών σχολικών μονάδων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων