Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Πρόταση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων και υποβολή Δηλώσεων προτίμησης των εναπομεινάντων οργανικών κενών