Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση Πίνακα οργανικών υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων και πρόσκληση για κατάθεση Δήλωσης προτίμησης οργανικού κενού