Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ανακοινοποίηση Πίνακα οργανικών κενών και θέσεων υπεραριθμίας ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων και προθεσμία συμπλήρωσης αίτησης υπεραριθμίας