Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ