Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου