Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ