Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ