Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017