Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ