Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Αξιολόγηση προσφορών για την επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας του 4ου Γυμνασίου στο Καρπενήσι