Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ