Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

3ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017 - «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα».