Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΚΠΕ Λαυρίου