Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ