Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ανακοινοποίηση Πράξης ΠΥΣΔΕ 39ης/14-10-2016

Ανακοινοποίηση Πράξης ΠΥΣΔΕ 39ης/14-10-2016 όσον αφορά τον Πίνακα λειτουργικών τοποθετήσεων Μονίμων (για τους κλάδους ΠΕ11 και ΠΕ19) και τον Πίνακα Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (για τον κλάδο ΤΕ16.00.50) .

Ανακοινοποίηση Πίνακα Τοποθετήσεων