Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

εκδήλωση της Ι.Μ. Κυδωνίας & Αποκορώνου

Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ