Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, 27-29 Μάη 2016

Ενημερώνουμε για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση το οποίο διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 27-29 Μαΐου 2016 στο Ρέθυμνο.
Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://sece.gr/9thconference/