Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ανακοίνωση Διαδικτυακού μαθήματος etwinning

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning θα υλοποιηθεί το διαδικτυακό μάθημα «Κριτήρια ποιότητας για ένα επιτυχημένο eTwinning έργο» εντάσσεται