Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΕΙΕ) - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΑΠΘ)