Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι 3 του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ