Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ